Back
PRODUCTEN
COLLECTIONS
KOFFIE
KOFFIEMACHINES EN MAKERS
Accessoires
BUSINESS
LAVAZZA STORIES
alt alt

Ontdek meer

Capsules
ZONDER CO₂-IMPACT

FAQ Lavazza A Modo Mio

Wat betekent CO₂-neutraliteit voor Lavazza?

De koolstofneutraliteitsbenadering van Lavazza Group begint met het inperken van de uitstoot in de hele waardeketen van Lavazza, van het telen van koffie tot het afdanken van het product en in alle tussenfasen. We weten uiteraard dat de uitstoot niet volledig kan worden ingeperkt. Daarom heeft Lavazza een koolstofcompensatieprogramma voor de resterende koolstofuitstoot opgestart, d.w.z. voor de uitstoot die niet kan worden ingeperkt. In 2020 vingen we dit traject aan door rechtstreekse uitstoot te compenseren en volledige uitstootneutraliteit te bereiken voor de kantoorgebouwen en productievestigingen van de groep. Het uiteindelijke doel is om volledige koolstofneutraliteit te bereiken door alle indirecte uitstoot te compenseren, d.w.z. alle uitstoot die in de volledige waardeketen wordt gegenereerd, van het telen van groene koffie en het verpakken ervan tot de distributie van het eindproduct en het gebruik en de afdanking van producten.

Op productniveau zullen Lavazza A Modo Mio-capsules CO₂-neutraal zijn. Dit wil zeggen dat we onze volledige jaarlijkse koolstofuitstoot van het verkochte volume compenseren.

Hoe gaat koolstofcompensatie in zijn werk?

Aangezien klimaatverandering een wereldprobleem is, kan de impact van een ton uitgestoten koolstof ergens in de wereld worden geneutraliseerd door elders een ton koolstof in te perken of op te vangen. Dit is het principe van koolstofcompensatie (ook wel CO₂-compensatie genoemd).

Deze koolstofreductie (of -vastlegging) wordt bereikt via concrete koolstofprojecten, die zich vaak in ontwikkelingslanden bevinden.

Met deze projecten worden koolstofkredieten gegenereerd, en 1 krediet = de inperking of vastlegging van 1 ton CO₂-uitstoot. De koolstofbesparingen worden verwezenlijkt aan de hand van internationaal erkende methodologieën die regelmatig worden gecontroleerd.

Boven op de inperking of vastlegging van koolstof, bieden een aantal van deze projecten bijkomende milieu-, sociale en economische voordelen, zoals het behoud van de biodiversiteit, tewerkstelling, een hoger dagloon en onderwijs- en gezondheidssteun. Door zulke projecten te ondersteunen, verbeteren we het welzijn van lokale gemeenschappen op duurzame wijze en pakken we tegelijkertijd de klimaatverandering aan. Zo dragen we bij aan de VN-doelen voor Duurzame Ontwikkeling.

Hoe wordt de koolstofneutraliteitsstrategie van Lavazza geïmplementeerd? Waarom zijn Lavazza-capsules koolstofneutraal?

De nieuwe koolstofneutrale A Modo Mio-capsules zijn een belangrijke stap voor Lavazza Group. We streven er immers naar om alle bedrijven en producten van de groep koolstofneutraal te maken, zoals in de Routekaart naar nuluitstoot van Lavazza Group is vastgelegd. Dit traject is in overeenstemming met de belofte van Lavazza Group om de VN-doelen voor Duurzame Ontwikkeling te behalen, en in het bijzonder het VN-doel nr. 12 (verantwoord grondstoffenverbruik en verantwoorde productie) en het VN-doel nr. 13 (klimaatactie).

Compensatieprojecten zijn specifiek bedoeld om de CO₂-uitstoot in te perken. Elke ton ingeperkte of vastgelegde CO₂ levert 1 koolstofkrediet op.

De werkelijke uitstootreducties worden nauwkeurig gemeten met strikte berekeningsmethoden en door derden nagegaan. Na dit controleproces worden koolstofkredieten uitgegeven en ter beschikking gesteld in een internationaal elektronisch koolstofregister. B28 Alle operaties worden dus geregistreerd en openbaar gemaakt. Zodra kredieten zijn ingeruild, worden ze verwijderd zodat ze niet dubbel kunnen worden geteld. Het Kariba-project voor bosbehoud en het Guanarè-project voor bosrestauratie, die door Lavazza worden gesteund, zijn gecertificeerd volgens internationaal erkende normen (VCS en CCB) om de topkwaliteit en deugdelijkheid ervan te waarborgen. Onze klimaatpartner South Pole, die instaat voor alle koolstofcompensatietransacties, speelt ook een belangrijke rol. Hij waakt over de naleving door Lavazza van de ‘best practices’ voor compensatie, van de projectkeuze tot het opnemen van kredieten.

Wat is het doel van het koolstofneutraliteitsprogramma van Lavazza? Welke fasen maken er deel van uit? Wat is inbegrepen in CO₂-neutraliteit?

De neutraliteit van deze capsules omvat de compensatie van de uitstoot gedurende de levenscyclus van het product, van de teelt van koffie tot het einde van zijn levensduur, met daar tussenin alle stadia van productie, transport en afdanking.

Het gaat onder andere om de winning van grondstoffen, de fabricage van producten, de verpakkingsfase, de upstream en downstream transportprocessen en, tot slot, de afdankingsfase.

Is deze keuze onderworpen aan bindende wetsregels?

Onze koolstofneutraliteitsbenadering is louter op eigen initiatief. Dit traject is in overeenstemming met de belofte van Lavazza Group om de VN-doelen voor Duurzame Ontwikkeling te behalen, en in het bijzonder het VN-doel nr. 12 (verantwoord grondstoffenverbruik en verantwoorde productie) en het VN-doel nr. 13 (klimaatactie).

Hoe wordt een koolstofkrediet gegenereerd? Hoe wordt het goedgekeurd?

Alle compensatieprojecten zijn bedoeld om de CO₂-uitstoot in te perken. Elke ton ingeperkte of vastgelegde CO₂ levert 1 koolstofkrediet op. De werkelijke uitstootreducties worden nauwkeurig gemeten met strikte berekeningsmethoden en door derden nagegaan, die door de VN zijn erkend. Na dit controleproces worden koolstofkredieten uitgegeven en ter beschikking gesteld in een internationaal elektronisch koolstofregister. Alle inwisseloperaties worden dus geregistreerd en openbaar gemaakt. Zodra kredieten zijn ingeruild, worden ze verwijderd zodat ze niet dubbel kunnen worden geteld. Het Kariba-project voor bosbehoud en het Guanarè-project voor bosrestauratie, die door Lavazza worden gesteund, zijn gecertificeerd volgens internationaal erkende normen (VCS en CCB) om de topkwaliteit en deugdelijkheid ervan te waarborgen. Onze klimaatpartner South Pole, die instaat voor alle koolstofcompensatietransacties, speelt ook een belangrijke rol. Hij waakt over de naleving door Lavazza van de ‘best practices’ voor compensatie, van de projectkeuze tot het opnemen van kredieten.

Zijn alle producten van Lavazza CO₂-neutraal?

De nieuwe koolstofneutrale A Modo Mio-capsules zijn een belangrijke mijlpaal in de ‘Roadmap to Zero’, waarmee we onrechtstreekse uitstoot willen inperken en compenseren in alle upstream en downstream processen in de volledige toeleveringsketen van Lavazza (groene koffie, verpakking, transport, afdanking). Daarnaast heeft Lavazza, wat rechtstreekse uitstoot betreft, zijn uitstoot op bedrijfsniveau (productievestigingen, verkoopkantoren, kantoren) ingeperkt en gecompenseerd sinds 2020. De neutralisering van de indirecte uitstoot zal geleidelijk aan worden verwezenlijkt door middel van stapsgewijze jaarlijkse quota die worden vertegenwoordigd door producten en merken.

Waarom koos Lavazza voor compensatieprojecten buiten Europa?

De meeste huidige compensatieprojecten bevinden zich in ontwikkelingslanden. De sociale voordelen van zulke projecten hebben een merkwaardige positieve impact op de lokale gemeenschappen waar het project is uitgerold.

FAQ rond Lavazza-capsules die compatibel zijn met originele Nespresso*-machines

Wat betekent het om CO₂-neutraal te zijn?

De koolstofneutraliteitsbenadering van onze groep begint met het inperken van de uitstoot in de hele waardeketen van Lavazza, van het telen van koffie tot het afdanken van het product, en in alle tussenfasen. We weten uiteraard dat de uitstoot niet volledig kan worden ingeperkt. Daarom heeft Lavazza een koolstofcompensatieprogramma voor de resterende koolstofuitstoot opgestart, d.w.z. voor de uitstoot die niet kan worden ingeperkt. In 2020 vingen we dit traject aan door rechtstreekse uitstoot te compenseren en volledige uitstootneutraliteit te bereiken voor de kantoorgebouwen en productievestigingen van de groep. Het uiteindelijke doel is om volledige koolstofneutraliteit te bereiken door alle indirecte uitstoot te compenseren, d.w.z. alle uitstoot die in de volledige waardeketen wordt gegenereerd, van het telen van groene koffie en het verpakken ervan tot de distributie van het eindproduct en het gebruik en de afdanking van producten.

Op productniveau zijn de nieuwe aluminium capsules van Lavazza, compatibel met de originele* Nespresso-machines, een van de eerste Lavazza-producten die CO₂-neutraal zijn. Dit betekent dat we onze volledige jaarlijkse koolstofuitstoot compenseren ten opzichte van de geproduceerde en verhandelde volumes.

*Opmerking: Lavazza is niet verbonden met, en wordt niet gesteund of gesponsord door Nespresso

Hoe gaat koolstofcompensatie in zijn werk?

Aangezien klimaatverandering een wereldprobleem is, kan de impact van een ton uitgestoten koolstof ergens in de wereld worden geneutraliseerd door elders een ton koolstof in te perken of op te vangen. Dit is het principe van koolstofcompensatie (ook wel CO₂-compensatie genoemd).

Deze koolstofreductie (of -vastlegging) wordt bereikt via concrete koolstofprojecten, die zich vaak in ontwikkelingslanden bevinden.

Met deze projecten worden koolstofkredieten gegenereerd, en 1 krediet = de inperking of vastlegging van 1 ton CO₂-uitstoot. De koolstofbesparingen worden verwezenlijkt aan de hand van internationaal erkende methodologieën die regelmatig worden gecontroleerd.

Boven op de inperking of vastlegging van koolstof, bieden een aantal van deze projecten bijkomende milieu-, sociale en economische voordelen, zoals het behoud van de biodiversiteit, tewerkstelling, een hoger dagloon en onderwijs- en gezondheidssteun. Door zulke projecten te ondersteunen, verbeteren we het welzijn van lokale gemeenschappen op duurzame wijze en pakken we tegelijkertijd de klimaatverandering aan. Zo dragen we bij aan de VN-doelen voor Duurzame Ontwikkeling.

*Lavazza is niet verbonden met, en wordt niet gesteund of gesponsord door Nespresso

Hoe wordt de koolstofneutraliteitsstrategie van Lavazza geïmplementeerd? Waarom zijn Lavazza-capsules koolstofneutraal?

Met de lancering van de aluminium capsules, biedt Lavazza al haar meest bekende merken (Qualità Oro, Qualità Rossa, ¡Tierra!, Crema e Gusto en Dek) aan, met het verschil dat deze productlijn koolstofneutraal is.

Dit traject is in overeenstemming met de belofte van Lavazza Group om de VN-doelen voor Duurzame Ontwikkeling te behalen, en in het bijzonder het VN-doel nr. 12 (verantwoord grondstoffenverbruik en verantwoorde productie) en het VN-doel nr. 13 (klimaatactie).

Compensatieprojecten zijn specifiek bedoeld om de CO₂-uitstoot in te perken. Elke ton ingeperkte of vastgelegde CO₂ levert 1 koolstofkrediet op. De werkelijke uitstootreducties worden nauwkeurig gemeten met strikte berekeningsmethoden en door derden nagegaan. Na dit controleproces worden koolstofkredieten uitgegeven en ter beschikking gesteld in een internationaal elektronisch koolstofregister. B28 Alle operaties worden dus geregistreerd en openbaar gemaakt. Zodra kredieten zijn ingeruild, worden ze verwijderd zodat ze niet dubbel kunnen worden geteld. Het door Lavazza gesteunde project Madre De Dios in het Amazonewoud is gecertificeerd volgens internationaal erkende normen (VCS en CCB) om de topkwaliteit en deugdelijkheid van het project te waarborgen. Onze klimaatpartner Ecoact, die instaat voor dit project, waakt bovendien over de naleving door Lavazza van de ‘best practices’ voor compensatie, van de projectkeuze tot het opnemen van kredieten.

Wat is het doel van het koolstofneutraliteitsprogramma van Lavazza? Welke fasen maken er deel van uit? Wat is inbegrepen in CO₂-neutraliteit?

De neutraliteit van deze capsules omvat de compensatie van de uitstoot gedurende de levenscyclus van het product, van de teelt van koffie tot het einde van zijn levensduur, met daar tussenin alle stadia van productie, transport en afdanking.

Het gaat onder andere om de winning van grondstoffen, de fabricage van producten, de verpakkingsfase, de upstream en downstream transportprocessen en, tot slot, de afdankingsfase.

Is deze keuze onderworpen aan bindende wetsregels?

Onze koolstofneutraliteitsbenadering is louter op eigen initiatief. Dit traject is in overeenstemming met de belofte van Lavazza Group om de VN-doelen voor Duurzame Ontwikkeling te behalen, en in het bijzonder het VN-doel nr. 12 (verantwoord grondstoffenverbruik en verantwoorde productie) en het VN-doel nr. 13 (klimaatactie).

Waarom koos Lavazza deze duurzaamheidskoers?

Al 125 jaar lang is de zakelijke aanpak van Lavazza gebaseerd op de synergie tussen het waardesysteem en economische soliditeit. Dit blijkt uit onze verreikende duurzaamheidsinspanningen. Doorheen de tijd is deze synergie uitgegroeid tot een strategie van innovatie op vlak van producten en processen en een geringere impact, waarbij duurzaamheid een steeds grotere rol is gaan spelen. Dit stemt overeen met de belofte van Lavazza Group om de VN-doelen voor Duurzame Ontwikkeling te behalen, en in het bijzonder het VN-doel nr. 12 (verantwoord grondstoffenverbruik en verantwoorde productie) en het VN-doel nr. 13 (klimaatactie).

Onlangs hebben we besloten om dit traject te bespoedigen aangezien het klimaathoofdstuk steeds dringender wordt en iedereen aangaat, ook bedrijven. Uit de meest recente studies is gebleken dat dit fenomeen wel eens onomkeerbaar zou kunnen zijn. Ook moeten we in aanmerking nemen dat koffie een landbouwproduct is dat wordt geteeld in de meest riskante gebieden op vlak van klimaatverandering. Dit schept een onevenwicht met aanzienlijke, rechtstreekse gevolgen voor koffieboeren en diens gezinnen én voor de productie, productiviteit en kwaliteit van koffie.

Waarom koos Lavazza voor compensatieprojecten buiten Europa?

De meeste huidige compensatieprojecten bevinden zich in ontwikkelingslanden. De sociale voordelen van zulke projecten hebben een merkwaardige positieve impact op de lokale gemeenschappen waar het project is uitgerold.

Hoe wordt een koolstofkrediet gegenereerd? Hoe wordt het goedgekeurd?

Alle compensatieprojecten zijn bedoeld om de CO₂-uitstoot in te perken. Elke ton ingeperkte of vastgelegde CO₂ levert 1 koolstofkrediet op. De werkelijke uitstootreducties worden nauwkeurig gemeten met strikte berekeningsmethoden en door derden nagegaan, die door de VN zijn erkend. Na dit controleproces worden koolstofkredieten uitgegeven en ter beschikking gesteld in een internationaal elektronisch koolstofregister. Alle inwisseloperaties worden dus geregistreerd en openbaar gemaakt. Zodra kredieten zijn ingeruild, worden ze verwijderd zodat ze niet dubbel kunnen worden geteld. Het door Lavazza gesteunde project Madre De Dios in het Amazonewoud is gecertificeerd volgens internationaal erkende normen (VCS en CCB) om de topkwaliteit en deugdelijkheid van het project te waarborgen. Onze klimaatpartner Ecoact, die instaat voor dit project, waakt bovendien over de naleving door Lavazza van de ‘best practices’ voor compensatie, van de projectkeuze tot het opnemen van kredieten.

Zijn alle producten van Lavazza CO₂-neutraal?

Dit is een van de eerste CO₂-neutrale producten van het bedrijf. De koolstofneutraliteit van het product omvat de volledige toeleveringsketen en productlevenscyclus, van het telen van koffie tot het einde van de levensduur, via alle stadia van productie, transport en afdanking.

Dit is de eerste mijlpaal om de onrechtstreekse uitstoot in de hele toeleveringsketen in te perken en te compenseren, zowel de upstream als downstream processen onder rechtstreeks toezicht van Lavazza.

Daarnaast heeft Lavazza, wat rechtstreekse uitstoot betreft, zijn uitstoot op bedrijfsniveau (productievestigingen, verkoopkantoren, kantoren) ingeperkt en gecompenseerd sinds 2020. De neutralisering van de indirecte uitstoot zal geleidelijk aan worden verwezenlijkt door middel van stapsgewijze jaarlijkse quota die worden vertegenwoordigd door producten en merken.