Back
PRODUCTEN
COLLECTIONS
KOFFIE
KOFFIEMACHINES EN MAKERS
Accessoires
BUSINESS
LAVAZZA STORIES
alt alt


VEELGESTELDE VRAGEN OVER LAVAZZA
¡TIERRA! COLLECTIE

Wanneer is de Lavazza Foundation ontstaan en wat doet deze stichting?

In 2004 heeft Lavazza de Giuseppe e Pericle Lavazza Foundation opgericht om projecten op het gebied van economische, sociale en ecologische duurzaamheid in koffieproducerende landen te coördineren, te beheren en effectief uit te voeren. Sindsdien promoot en financiert de Foundation, zowel zelfstandig als via publieke en private samenwerkingsverbanden, tal van duurzaamheidsprojecten in de landen waar de koffie vandaan komt. De projecten die door de Lavazza Foundation worden gesteund, zijn met name gericht op het verbeteren van de productieopbrengst en de kwaliteit van koffie, maar tegelijkertijd worden ook het ondernemerschap van de producenten en de verbetering van hun levensomstandigheden gestimuleerd.

Op welke gebieden is de Lavazza Foundation voornamelijk actief?

De belangrijkste werkterreinen om de doelstellingen van de Foundation te bereiken zijn:

 • het verspreiden van goede landbouwmethodes die een betere koffiekwaliteit en respect voor het milieu bevorderen;
 • het ondersteunen van koffieproducenten zodat ze hun eigen organisaties kunnen opzetten en beheren zoals verenigingen, coöperaties of bedrijven;
 • het bevorderen van gendergelijkheid binnen gezinnen en gemeenschappen;
 • het werk van de jongere generaties verbeteren door middel van trainingsprogramma's;
 • het bevorderen van de diversificatie van de productie;
 • het ondersteunen van herbebossing;
 • het verspreiden van landbouwtechnieken waarmee producenten effectief kunnen reageren op de gevolgen van klimaatverandering;
 • het introduceren van een technologisch onderdeel ter ondersteuning van koffieteelttechnieken.

Hoe kiest de Lavazza Foundation de projecten die ze wil ondersteunen?

De projecten die door de Lavazza Foundation worden uitgekozen, moeten als doel hebben de economische ontwikkeling of het maatschappelijk nut in de koffiesector te bevorderen en moeten invloed hebben op een of meer Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zoals:

 • het verbeteren van de levensomstandigheden van koffieproducerende gemeenschappen (doel 8, VN-agenda 2030);
 • het bevorderen van goede landbouwpraktijken die bestand zijn tegen klimaatverandering (doel 13, VN-agenda 2030);
 • het versterken van de rol van vrouwen binnen de gezinnen in de producerende gemeenschappen (doel 5, VN-agenda 2030);
 • de valorisatie van jongeren (doel 4, VN-agenda 2030);
 • het uitvoeren van praktijken gericht op herbebossing (doel 15, VN-agenda 2030).

Dragen de opbrengsten van de verkoop van het Lavazza ¡Tierra! assortiment ook bij aan de ondersteuning van de initiatieven van de Foundation?

Nee, er bestaat een onafhankelijke jaarlijkse financiering van Luigi Lavazza S.p.A. aan de Lavazza Foundation voor het uitvoeren van duurzaamheidsprojecten in de producerende landen. Dit is onafhankelijk en staat los van de opbrengsten van de productverkoop.

Wat is de filosofie achter het ¡Tierra! assortiment?

Lavazza ¡Tierra! is een assortiment van hoogwaardige koffie: de perfecte combinatie van uitmuntende smaak en duurzame teelt. Via ¡Tierra! communiceert Lavazza zijn focus op duurzame koffieteeltmethoden die de koffieboergemeenschappen en de lokale omgeving respecteren.