Back
PRODUCTEN
COLLECTIONS
KOFFIE
KOFFIEMACHINES EN MAKERS
Accessoires
BUSINESS
LAVAZZA STORIES
alt alt

Cookiebeleid

Bijgewerkt April 2020

 

1. VOORWOORD

Op grond van artikel 13 van de Verordening (EU)2016/679met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (hierna de "verordening" of "AVG" genoemd), wil Luigi Lavazza S.p.A., in zijnhoedanigheid van Verantwoordelijkevoor de verwerking van persoonsgegevens, u informerendat deze website “cookies” en soortgelijketechnologieën gebruikt om uw ervaring op haar websites (inclusief de mobiele versies) en apps te kunnen verbeteren en u bij een volgende bezoek aan de website te kunnen herkennen. Cookies en soortgelijke technologieën zijn in staat bepaalde functies uit te voeren en inhoud te personaliseren. Wij verzoeken u dit Cookiebeleid te lezen, waarin alle informatie wordt verstrekt over het gebruik vandergelijke technologieën.

 

2. WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn korte tekstbestanden die, met toestemming van de gebruiker, automatisch worden gedownload naar browser van de gebruiker of een ander van zijn apparaten tijdens het surfen op onze websites, inclusief de mobiele versies, of bij het gebruikmaken van onze apps. Hierdoor kunnen wij, bij elkvolgendebezoek, de voorkeuren van iedere bezoeker bijhoudenen zodoende een efficiëntere en beter op de gebruiker afgestemde ervaring bieden. 

Sommige cookies verzamelen informatie om onze website te beschermen; andere cookies verschaffen informatie om ons te helpen de prestaties van de site te verbeteren; weer andere worden gebruikt om inhoud aan de gebruiker aan te passen. Elke cookie voert een specifieke handeling uit, en op basis van de functie en de doeleinde van het gebruik kunnen ze worden onderverdeeld in technische cookies, geaggregeerde analyse-cookies  en profileringscookies.

Wanneer u op deze website navigeert, kunnen zowel "eerste partij" als "derde partij" cookies worden geïnstalleerd. De term “eerste partij cookies” verwijst naar cookies die direct door de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingworden geïnstalleerd en door hem persoonlijk worden beheerd, terwijl “derde partij” cookies door derden worden geïnstalleerd.

Voor vragen over de bescherming van uw Persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de DPO van onze Group door te schrijven naar: PrivacyDPO@lavazza.com

 

3. TECHNISCHE, ANALYTISCHE, EN FUNCTIONELE COOKIES

De in dit deel beschreven cookies worden rechtstreeks vanaf onze website verstuurt en kunnen zowel eerste-partij als derde-partij cookies zijn. Deze cookies worden geïnstalleerd voor de hieronder beschreven doeleinden in de verschillende categorieën van cookies:

Technische Cookies _ Deze cookies worden geïnstalleerd om onze website te verbeteren en te optimaliseren, of om de functies en de prestaties ervan te optimaliseren. Dit type cookies wordt bijvoorbeeld gebruikt om de voorkeuren van gebruikers op te slaan ten behoeve van het gebruik van cookies op de website. Technische cookies worden voor geen enkel ander doel gebruikt enkunnen door Lavazza of door derde partijen worden beheerd.

Deze soorten cookies kunnen worden gebruikt zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. De inschakeling van deze cookies is automatisch.

Analytische Cookies _ Deze categorie omvat "prestatie- of analytische cookies". Dit zijn cookies die informatie verzamelen over het aantal gebruikers dat een website bezoekt en over de meest bezochte pagina's/secties van de website (bijvoorbeeld van welke pagina's we meldingen over problemen ontvangen). Deze cookies verschaffen de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking informatie over de manier waaropde websites en/of apps presteren en kunnen worden gebruikt na de verlening van toestemming door de gebruiker.

Functionele Cookies _ Met deze cookies kan de gebruiker een website bezoeken op basis van een aantal geselecteerde criteria (bv. taal, tekstkarakters, browsertype) om zodoende de geboden dienst te verbeteren; deze kunnen worden gebruikt na de verlening van toestemming door de gebruiker.

 

4. PROFILERINGSCOOKIES

Profileringscookies slaan informatie op over de voorkeuren van de gebruikers tijdens hun bezoek aan de website en worden geïnstalleerd om gebruikersprofielen op te stellen, zodat gerichte diensten of inhoud kan worden aangeboden, bepaalde inhoud kan worden getoond of commerciële initiatieven kunnen worden ontplooid op basis van de pagina's op onze websites die het meest relevant bleken voor de gebruikers en hun interesses.

Profileringscookies kunnen worden gebruikt na de verlening van toestemming door de gebruiker. De toestemming wordt verkregen via een banner die bij het eerste bezoek van de gebruiker wordt weergegeven, en door te klikken op "Uw voorkeuren beheren". 

 

5. TRACERINGSTECHNOLOGIEËN

Op onze websites en apps gebruiken we ook technologieën die vergelijkbaar zijn met cookies, en bekend als "identificatie" technologieën; deze stellen ons in staat om te begrijpen welke inhoud onze gebruikers het meest interessant vinden en of een bepaalde aanbieding voor hen interessant kan zijn.

De door middel van identificatie technologieën verkregen informatie kan, met toestemming van de gebruiker, worden gebruikt om juist die producten en commerciële aanbiedingen te tonen die op grond van zijn voorkeuren het meest relevant zijn. De toestemming wordt verkregen via een banner die bij het eerste bezoek van de gebruiker wordt weergegeven, en door te klikken op "Beheer uw voorkeuren".

 

6. COOKIES VAN DERDEN EN SOCIALE MEDIA KNOPPEN

Cookies van derden worden geïnstalleerd door websites van derde partijen, die niet deel uitmaken van de website waar de gebruiker zich bevindt, om doelgerichte diensten of inhoud te kunnen aanbieden.

Deze website maakt tevens gebruik vansociale-media knoppen – dat zijn digitaleknoppen (ofpictogrammen) die wijgebruiken omeen directeverbinding totstand te brengen met onze sociale media pagina's (bijv. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter) of voor de verificatie ofregistratievan gebruikers (bijv. Google, Amazon, Facebook) - diecookies van derden kunnen installeren, dat wil zeggen cookies die behoren tot de sociale media netwerkenwaarnaar ze verwijzen.

Cookies van derden kunnen alleen worden gebruikt met de voorafgaande toestemming van de gebruiker, die wordt verkregen via de banner, zoals hierboven beschreven. Gebruikers kunnen hun toestemming op ieder gewenst moment intrekken door de cookies uit te schakelen,door middel van het opvolgen van de stappen zoals die zijn beschreven in de onderstaande paragraaf "Hoe u cookies kunt beheren".   

 

7. DUUR VAN DE COOKIES

De cookies kunnen van verschillende duurzijn:

Tijdelijke of sessie cookies: zij worden gebruikt om tijdelijke informatie op te slaan en om tijdens een specifieke sessie verrichtingen met elkaar te verbinden; zij worden van de computer van de gebruiker verwijderd zodra de browser wordt gesloten.

· Permanente ofblijvende cookies: zij worden gebruikt om informatie zoals een naam en een toegangswachtwoord op te slaan, zodat gebruikers deze informatie niet iedere keer hoeven in te voeren wanneer zij een            bepaalde website bezoeken. Deze cookies worden permanent op de computers van de gebruikers opgeslagen nadat zij hun browser hebben afgesloten.

  • · De duur van de cookies hangt af van de ingestelde bewaartermijn op het moment van installatie. Om de duur van elk afzonderlijk cookie te kennen, kunt u onze cookie manager raadplegen, die ook de naam, de categorie en de doeleinden van ieder cookie vermeldt.

 

8. HOEU COOKIES KUNT BEHEREN

Gebruikers kunnen hun cookievoorkeuren instellen

a. via onze website, in de sectie cookiemanagement - waarde gebruiker de gelegenheid krijgt hetsoort cookies (met inbegrip van de cookies afkomstig vanderde-partij partners) dat geïnstalleerd kan worden te selecteren, de lijst van cookies en vergelijkbare technologieën die gebruikt worden op de website te bekijken en deze te verwijderen

b. via de eigen browser, en hier bijvoorbeeld verhinderen dat derde partijen die geen partner zijn, cookies kunnen installeren. In een dergelijk gevallen zijn de procedures om de toestemming voor het installeren van cookies te controleren enom cookies te verwijderen verschillend naargelang de gebruikte browser. Meer informatieover het beheer van cookies via uw eigen browser is te vinden op: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari en Microsoft Edge.

Indien bepaalde diensten geleverd worden doorderde partijen (die niet onze partners zijn), kunnen de gebruikers eveneens gebruik maken van hun recht om bezwaar te maken tegen tracking, door middel van deinformatie die verschaft wordt in de Privacyverklaring van genoemdederde partijen.

 

9. DE RECHTEN VANPERSONEN DIE HUN GEGEVENS VERSTREKKEN EN HOEZIJ DEZE RECHTENKUNNEN UITOEFENEN

De personen die persoonsgegevens verstrekken kunnen de rechten uitoefenen, diegewaarborgd worden op grond van de van toepassing zijnde privacywetgeving, overeenkomstig de artikelen 15-22 van de AVG. Voor informatieen/ofverzoeken om inlichtingenomtrent de verwerking van uw persoonsgegevens en voor hetuitoefenen van een van de genoemde rechten krachtens de artikelen15-22 van de AVG, kunt u contact opnemen met deDPO van onze Group opPrivacyDPO@lavazza.com

 

***

 

Dit Cookiebeleid kan periodieke wijzigingen ondergaan. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn, wanneer het noodzakelijk is om te voldoen aan nieuwe regelgeving in de sector, om dienstverleningen op de laatste stand tebrengen of nieuwe dienstenaan te bieden, of wanneer nieuwe technologieën worden geïmplementeerd. De gebruikers worden daarom verzocht dit Cookiebeleid regelmatig door te nemen om na te gaan of er updates of wijzigingen zijn aangebracht.