Aansluiten bij de Global Compact en Global Goals van de VNDuurzaamheid is gebaseerd op een doorlopende evolutie en de bewustwording van onze eigen grenzen, sterke punten en prioriteiten. Het luisteren naar en het betrekken van de belanghebbenden zijn de belangrijkste elementen om een weg te bouwen die een gezamenlijke waarde creëert voor de gehele toeleveringsketen. Met dit besef, heeft Lavazza de wereldwijde schaal van de principes van duurzaamheid verwelkomd, vastgesteld door de Verenigde Naties.Lavazza en de VN Global Compact

De Global Compact is een initiatief van de Verenigde Naties, gelanceerd in 1999 op het World Economic Forum in Davos door Kofi Annan. Het is opgezet om voor het eerst de internationale gemeenschap en de zakenwereld op één lijn te brengen in de aanpak van de uitdagingen van de globalisering.

 

Met de toetreding tot de Global Compact, in 2017, heeft Lavazza zich aangesloten bij een netwerk van meer dan 9.000 deelnemers, uit de particuliere sector en daarbuiten, uit meer dan 135 landen die zich bezighouden met de bevordering en uitvoering van tien ethische principes, onderverdeeld in de volgende categorieën: "Respect voor de mensenrechten", "Respect voor het milieu", "Bestrijding van corruptie". Lavazza is geïnspireerd door deze waarden om, samen met haar medewerkers, het gevoel van het behoren tot een project van solide en duurzame ontwikkeling te bevorderen.

 

 

GA NAAR DE WEBSITE

Lavazza en de doelstellingen van duurzame ontwikkeling

Lavazza is toegewijd aan het nastreven van de 17 doelstellingen van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling. Duurzame innovatie, de strijd tegen de klimaatverandering en de inzet voor verantwoorde productie en consumptie creëren een effectieve cirkel. Zij zijn niet alleen gebaat bij het milieu en de samenleving als geheel, maar verbeteren ook de efficiëntie van de productiecyclus, verminderen het afval, gaan anti-economische processen tegen, terwijl zij profiteren van de marges van de ondernemingen.

Voor Lavazza zijn deze principes niet onderhandelbaar: niet alleen omdat ons product is afgeleid van de bewerking van plantaardige grondstoffen, die mogelijk bedreigd kunnen worden door het fenomeen van klimaatverandering, maar vooral omdat de wereldwijde verantwoordelijkheden die het gevolg zijn van deze doelstellingen opwegen tegen de louter economische belangen, waardoor een ethischere en duurzamere wereld mogelijk is.

 

 

GA NAAR DE WEBSITE