Wedergeboorte via koffie
Hoe de lokale excellentie te versterken en hoop aan de gemeenschappen van Guatemala te herstellen.
In samenwerking met Verdad y Vida.
Guatemala
Gemeenschap van San Lucas Chiacal
De uitdaging

De gemeenschap van San Lucas Chiacal, in Guatemala, is een klein dorp van 130 families, dat met name uit vrouwen bestaat die zich bezighouden met landbouwactiviteiten en houtbewerking.

In het verleden is de meerderheid van de inwoners van Maya Pop'omchì-afkomst betrokken geweest bij een intern conflict dat heeft geleid tot tal van dodelijke slachtoffers en de vernietiging van hun land.

Deze gemeenschap, die zich bezighoudt met de ambachtelijke teelt van kwaliteitskoffie, heeft nu technische assistentie, training en steun nodig voor de juiste marketing van hun product.

De doelstellingen
Deelnemers trainen voor effectieve productie en marketing.

Het versterken van de vereniging door middel van organisatorische en logistieke steun.

Het creëren van samenwerkingsinitiatieven met soortgelijke lokale en regionale organisaties.

Het antwoord

De Lavazza Foundation, in samenwerking met de vereniging Verdad y Vida, ondersteunt een groep van 20 Maya Pop'omchì vrouwen in hun ambitieuze project: de productie en verkoop van koffie geteeld in de gemeenschap van San Lucas Chiacal.