De cultuur van koffie voor de cultuur van de familie
De uitdaging

Oeganda, bekend als de geboorteplaats van Robusta-koffie, heeft ook de jongste bevolking in de wereld: 78% van de inwoners is minder dan 30 jaar oud.

Ongeveer anderhalf miljoen gezinnen vertrouwen op de productie van koffie als hun voornaamste inkomstenbron. Echter, als gevolg van slechte oogsten en het ontbreken van belangrijke diensten, zoals transactiebeheer, blijft zowel het inkomen als de concurrentiepositie van het product op de markt ver onder het potentieel. Een bijkomstig cultureel probleem is dat het werk van vrouwen zeer slecht gewaardeerd wordt, wat tot gevolg heeft dat de middelen van het gezin inefficiënt beheerd worden.

De doelstellingen
Steun voor de professionele ontwikkeling van 8.000 boeren en hun families.

Het verbeteren van de concurrentiepositie van de koffiesector door de professionalisering van de boeren.
Het antwoord

De Lavazza Foundation neemt deel aan een project samen met de International Coffee Partners, dat ervoor zorgt dat ongeveer 10.000 boeren getraind zijn in het gebruik van goede landbouwmethodes.

Het bevordert ook de toegang tot de markt via marketing en een sterkere positie in de contracten.

Het project is gericht op het aanpakken van het probleem van genderdiscriminatie: hiertoe worden activiteiten georganiseerd om de rol van vrouwen te versterken. Ook worden hun families hierbij betrokken om de familieleden te doen inzien hoe belangrijk deze samenwerking is voor de familiebanden.