Technologie, meer voeten in de aarde
Samen met de Carcafè Foundation stelt Lavazza al haar innovatie ter beschikking van de eeuwenoude Colombiaanse traditie om de koffieteelt in de regio te verbeteren, ontwikkelen en optimaliseren.
De uitdaging

Meta is een afgelegen regio op het platteland van Colombia, dat in de loop der jaren heeft geleden onder het geweld van de oorlog en de verspreiding van illegale gewassen.
Het is een regio met een oude koffietraditie en waar de productie van hoogwaardige koffie wellicht verlossing kan brengen.

De doelstellingen
Het trainen van producenten in methodes voor de koffieteelt die gericht zijn op kwaliteit en duurzaamheid.

Het verbeteren van de beschikbare infrastructuur voor producenten om de koffieteelt te verbeteren.

Het verbeteren van het concurrentievermogen van de regio door meer toegang tot technologie.
Het antwoord

De Lavazza Foundation heeft haar krachten gebundeld met de Carcafè Foundation in een project dat steun verleent aan 100 koffieproducenten in de Meta-regio. Het project is in twee opeenvolgende jaren gecertificeerd door de Rainforest Alliance. De technieken voor de koffieteelt, en de winstgevendheid van hun product, nemen toe.

Daarnaast heeft de Lavazza Foundation een project gesteund dat betere toegang verleent tot technologie en internet in de afgelegen koffiegebieden. Dit project werd gecreëerd door de organisaties ALO en MAKAIA.