Samen voor de gemeenschap
Lavazza en de International Coffee Partners richten zich op het verbeteren van de productiviteit van de Indonesische koffieteeltgebieden, door het verlenen van steun en trainingsinitiatieven aan de gemeenschappen.
De uitdaging

De Indonesische archipel is de vierde grootste koffieproducent ter wereld. Er zijn ten minste vijf miljoen koffieproducenten die goede landbouwmethodes moeten leren en basisinformatie nodig hebben om toegang te krijgen tot de markt.

De afgelopen jaren heeft de veroudering van planten geleid tot een daling van de productiviteit, waardoor de gemeenschappen van de koffieboeren moeite hebben om het hoofd boven water te houden.

De doelstellingen
Ervoor zorgen dat de productie en verkoop van koffie winstgevend is voor de gemeenschappen.

Ervoor zorgen dat de productie duurzaam is vanuit een milieustandpunt, en bestand tegen klimaatverandering.
Het antwoord

Door middel van International Coffee Partners steunt Lavazza Foundation een project dat als doel heeft spaar- en kredietmogelijkheden op te zetten voor 21 boerenorganisaties.

Daarnaast, heeft de stichting bijgedragen aan de oprichting van 15 organisaties waarbinnen producenten worden opgeleid om hoogwaardige koffie te produceren en toegang te krijgen tot de markt. Zo krijgen ze de tools om hun winst te verhogen en hun levensstandaard te verbeteren.