De business om een business te worden
Hoe kan de efficiëntie van koffieproducenten in Noord-Tanzania vergroot worden.
Tanzania
Kilimanjaro en Arusha regio’s
De uitdaging

De productiviteit van de landbouwsystemen in Tanzania is te laag om voldoende niveaus van inkomen en voedselveiligheid te bieden, evenals investeringsmogelijkheden in bedrijven. Kleine boeren staan voor uitdagingen zoals onvoldoende vruchtbare bodem, klimaatverandering, toegang tot actuele informatie en ondersteunende diensten voor de landbouw. Er is ook een gebrek aan goed beheerde professionele telersverenigingen, en de boeren hebben niet de ondernemers- en agrarische vaardigheden en kennis die nodig zijn om levensonderhoudende landbouw te verheffen naar meer concurrerende, ondernemersniveaus.

De doelstellingen
Verbetering van het levensonderhoud van 10.000 kleine koffieproducenten

Verbetering van het concurrentievermogen van de producenten eveneens door de oprichting van plattelandsorganisaties

Verhoging van de productiviteit en kwaliteit van koffie door duurzaam gebruik van natuurlijke en familiale hulpbronnen

Het antwoord

De Fondazione Lavazza, in samenwerking met de Fondazione Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS), richt zich op het verbeteren van de vaardigheden van de boeren en hun organisatorische structuren, om hen de juiste tools te bieden om steeds concurrerender te worden op de markt. De projectinterventies hebben betrekking op de gehele waardeketen: van productie tot marketing, met inbegrip van cruciale kwesties zoals voedselveiligheid, diversificatie van de productie, aanpassing aan de klimaatverandering, vraagstukken in verband met de versterking van de rol van vrouwen en de creatie van kansen voor jongeren.