Leren groeien
De Lavazza Foundation is toegewijd aan het helpen van kleine producenten in een afgelegen gebied van Brazilië, om de koffiehandel te stimuleren en de emigratie van jongeren tegen te gaan, door ze de kans te geven een vak te leren en zich ergens te vestigen.
De uitdaging

Kleine koffieproducenten in Minas Gerais hebben grote problemen bij het oogsten van koffie, vanwege de inefficiënte productie en de afgelegen locatie voor de verwerking van de koffie.
Het gevolg is een product van lage kwaliteit, dat wordt verkocht tegen een prijs die onder het gemiddelde ligt.

Dit probleem, gekoppeld aan het gebrek aan kennis en ondernemersvaardigheden en de hoge productiekosten, zorgt ervoor dat de koffieproductie wordt gezien als een activiteit met zeer lage winst, waardoor jonge mensen aangemoedigd worden om hun land te verlaten.

Hoewel dit een unieke kans is, zijn er ook een diverse uitdagingen als gevolg van de beperkte organisatie en gebrek aan technische of financiële steun. Hierdoor blijft de productiviteit, en de inkomens van de producten, laag.

Daarnaast zijn de boerenorganisaties op hun beurt nog zwak en vaak ver verwijderd van de markt.

De doelstellingen
Een bijdrage leveren aan de groei van het inkomen van de koffieproducenten in Minas Gerais.

Betere toegang tot de markt.

Aanpassen aan de klimaatverandering
Het antwoord

Door middel van het project helpt de Lavazza Foundation de boeren met het ontwikkelen van een structuur in collectieve organisaties, het versterken en verbeteren van het leiderschap, beheer en de werkzaamheden. Binnen de organisaties leren producenten meer over concepten die van belang zijn voor hun productiebedrijf en in hun handel.