De nieuwe koffiegebieden
Met behulp van de International Coffee Partners is de Lavazza Foundation actief in gebieden van Peru waar de koffieproductie in de kinderschoenen staat en nog veel moet gebeuren.
De uitdaging

De regio’s in het noorden van Peru zijn relatief nieuwe gebieden voor koffieproducenten.

Veel boeren hebben zich in deze gebieden gevestigd naar aanleiding van overheidsprogramma’s die het gebruik van deze gronden voor de koffieteelt hebben aangemoedigd.

Hoewel dit een unieke kans is, zijn er ook een diverse uitdagingen als gevolg van de beperkte organisatie en gebrek aan technische of financiële steun. Hierdoor blijft de productiviteit, en de inkomens van de producten, laag.

Daarnaast zijn de boerenorganisaties op hun beurt nog zwak en vaak ver verwijderd van de markt.

De doelstellingen
Het verhogen van het inkomen van de producenten.

Het verbeteren van het welzijn van de families van de koffieproducenten.

Steun verlenen aan het duurzame beheer van natuurlijke hulpbronnen.
Het antwoord

Met behulp van de International Coffee Partners, steunt de Lavazza Foundation activiteiten die het bestuur en het beheer van boerenorganisaties versterken, en transparante en goed functionerende structuren creëren.

Het project is ook gericht op het creëren van een organisatie die micro-financiering en strategische zakelijke contacten steunt, en in staat is om de leden voordelen te bieden.