Betere landbouw voor een beter leven
De Lavazza Foundation is actief in Oeganda om de bevolking te helpen hun inspanningen in het telen van de kostbare vrucht van de koffieplant te optimaliseren.
De uitdaging

In de afgelopen tien jaar is de koffiehandel in Oeganda uitgegroeid tot 20% van het nationaal inkomen.

Hoewel de bevolking enorm afhankelijk is van koffie, is de landbouw nog steeds slecht ontwikkeld, als gevolg van onbetrouwbare en inefficiënte technologieën, wat leidt tot de productie van koffie van slechte kwaliteit.

De doelstellingen
Het verbeteren van de levensstandaard van de boerengezinnen.

Versterking van de positie van vrouwen in alle fasen van de productieketen.

Het overdragen van kennis, vaardigheden en de motivatie die vereist zijn om een reeks duurzame praktijken in te voeren en de oogst te verbeteren voor 6000 boeren.
Het antwoord

De Lavazza Foundation steunt een project waarin boeren goede landbouwmethodes leren, die ook rekening houden met klimaatverandering. Ook krijgen de boeren steun in de coördinatie en trainingsactiviteiten.