Italiaanse perfectie, met zero CO₂ impact

Onze koffie zou niet helemaal perfect kunnen zijn zonder zorg voor het milieu en rekening te houden met onze ecologische voetafdruk. Daarom zijn onze producten gemaakt om de CO₂-uitstoot te compenseren.

Italiaanse perfectie, met zero CO₂-impact​ ​

Vanaf vandaag zijn alle Lavazza Blue Capsules voorzien van CO₂-uitstootcompensatie . De gebruikelijke unieke Lavazza-koffie-ervaring met alle aroma's en smaken van onze melanges, nu in uitstekende capsules met gecompenseerde CO₂-uitstoot.​​

De nieuwe Lavazza CO₂-emissie gecompenseerd Capsules

Onze benadering van CO₂-neutraliteit begint met het verminderen van de uitstoot in de gehele waardeketen van Lavazza. In 2020 zijn we onze reis begonnen met het compenseren van directe uitstoot en het realiseren van een volledige compensatie van de CO₂-uitstoot.​​

Dit maakt deel uit van onze brede plan van aanpak voor duurzaamheid, Blend for Better genaamd. Het omvat vele projecten die de Sustainable Development Goals (SDG’s) voor 2030 van de Verenigde Naties volgen. Dit op 4 belangrijke gebieden: Zorg voor het milieu, Verantwoorde productie & consumptie, Gelijke kansen voor iedereen en Onderwijs & innovatie voor duurzame ontwikkeling.​

ONTDEK MEER​

Wat betekent het concreet?​

Onze aanpak van CO₂-neutraliteit begint met het verminderen van de uitstoot. Omdat we ons ervan bewust zijn dat niet alle emissies in één keer kunnen worden verminderd, gebruikt Lavazza koolstofcompensatie op de resterende emissies door de support van verschillende projecten. We compenseren onze jaarlijkse CO₂-uitstoot in verhouding tot de geproduceerde volumes capsules van Lavazza Blue, die overeenkomen met de volgende voorbeelden:​​

​ 318.390.659 km met de auto​
​ 318.390.659 km met de auto​

Gemiddeld vervoer in een personenauto.​
Het gemiddelde houdt rekening met verbrandingsmotoren en elektrische verbrandingsmotoren, verschillende autoklassen, verschillende automaten en brandstofsoorten. Voor de elektrische auto wordt alleen rekening gehouden met medium-size auto's.​

1.081.130 retourvluchten Parijs-New York, per passagier​​
1.081.130 retourvluchten Parijs-New York, per passagier​​

Stelt u zich eens voor hoelang deze reis zou duren!    ​

30.479.693 pakken papier geproduceerd​​
30.479.693 pakken papier geproduceerd​​

Om het idee te krijgen: het is ook de omtrek van de wereld bedekt met pakken papier. ​

Productlevenscyclus      ​

De activiteiten die zijn opgezet om de CO₂-uitstoot van Lavazza Blue-capsules te compenseren, dekken de hele levenscyclus van het product, van de teelt van koffie tot het einde van zijn levensduur tot alle stadia van productie, transport en verwijdering.​

<p>1. Aanvoer groene koffie    </p>

1. Aanvoer groene koffie    

We compenseren alle emissies die verband houden met de hoeveelheid geproduceerde en verwerkte koffie in elke fase van de toeleveringsketen.​​

<p>2. Verpakking      </p>

2. Verpakking      

We compenseren de emissies die verband houden met de productie, het transport en de fabricage die nodig zijn om verpakkingen te maken.    ​

<p>3. Productie &amp; levering​​</p>

3. Productie & levering​​

We compenseren alle emissies die verband houden met de productieprocessen waarmee grondstoffen worden omgezet in eindproducten.​​

<p>4. Distributie    </p>

4. Distributie    

We compenseren de emissies verbonden aan de distributie van het eindproduct van de productievestiging tot aan alle distributiecentra.​​

<p>5. Consumptie</p>

5. Consumptie

We compenseren de uitstoot gerelateerd aan het verbruik van het eindproduct (bv. energie van de koffiemachines).​​

<p>6. Verwijdering​​<br />
<br />
</p>

6. Verwijdering​​

We compenseren de uitstoot die verband houdt met alle stappen waarmee het eindproduct wordt verwijderd (bijv. verpakking en verwijdering van koffie & capsules)​​

CO₂ Neutraliteit, we zijn onderweg    ​​

Lavazza is een van de topspelers in de wereldwijde agrovoedingsindustrie. Daarom is het produceren van de beste koffiekwaliteit slechts een deel van onze missie. Minstens zo belangrijk is de manier waarop we dit doen.​​
Onze missie is om ons best te doen om duurzame hulpbronnen te gebruiken, een eerlijk werkleven te garanderen voor koffietelers en, natuurlijk, de CO₂-uitstoot in onze toeleveringsketen te verminderen. Laten we samen vooruit gaan.​​

HOE WIJ WERKEN ​

Duurzaamheid is voor ons een gedeelde verantwoordelijkheid gebaseerd op continue evolutie en verbetering. ​

<p style="color:white; text-align:center">Lavazza</p> +

Lavazza

Is van mening dat een gezond milieu een universeel recht en een gedeelde verantwoordelijkheid is​.

Werkt om verandering ten goede te creëren in de hele toeleveringsketen Investeert in innovatie om een betere wereld achter te laten voor toekomstige generaties.

Houdt van de aarde en vecht hartstochtelijk om haar toekomst te verbeteren. 
Zet zich elke dag in voor het verminderen van de klimaatimpact en het bevorderen van een circulaire economie.

<p style="color:white">Klimaatbescherming</p> +

Klimaatbescherming

Veel menselijke activiteiten dragen bij aan het verhogen van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer, wat op zijn beurt bijdraagt aan de wereldwijde klimaatverandering. De effecten hiervan zijn ook voelbaar op koffieplantages, met een verlies aan biodiversiteit en een daling van productiviteit en kwaliteit tot gevolg, met negatieve gevolgen voor de levensomstandigheden van de telers. Het doel van Lavazza is om bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering, door tegen 2030 de CO₂-uitstoot in de hele waardeketen van Lavazza te verminderen.​

<p style="color:white">Duurzaamheid bij de bron<p> +

Duurzaamheid bij de bron

Meer dan 125 jaar ervaring in het veld heeft Lavazza geleerd om haar initiatieven te richten op de bron van de koffie: plaatsen waar het weet dat het een significante en langdurige impact kan hebben door in contact te komen met en ondersteuning te bieden aan koffieproducerende gemeenschappen. Via de Lavazza Foundation speelt Lavazza een actieve rol in projecten voor duurzame ontwikkeling, die koffietelers helpen de meest geschikte landbouwtechnieken toe te passen. Dit om effectief te reageren op de gevolgen van klimaatverandering en goede praktijken bevorderen voor het behoud van gebieden met een hoge natuurlijke waarde.​

<p style="color:white">Duurzaam door ontwerp​<p> +

Duurzaam door ontwerp​

Het doel van de Lavazza is om een maximale koffiekwaliteit te garanderen met een zo klein mogelijke impact op het milieu. Dit valt binnen de activiteiten van Research en Development, dankzij het experimenteren met en implementeren van de meest innovatieve technieken vanaf de allereerste stadia van het ontwerpen van verpakkingen, koffiemachines en productiemodellen.​

Het streven naar duurzaamheid door ontwerp volgt de principes van de circulaire economie om afval te voorkomen en de impact op het milieu te verminderen, efficiëntie te verhogen en emissies en de productie van afval te verminderen gedurende de hele levenscyclus van het product. Geïnspireerd door de natuur, stelt de "design for circularity"-benadering van Lavazza zich ten doel het gebruik van hulpbronnen te optimaliseren, prioriteit te geven aan hernieuwbare en gerecycleerde bronnen en waarde te halen uit producten aan het einde van hun levensduur door hergebruik, recycling en compostering.​

<p style="color:white">Verantwoord gebruik van hulpbronnen​</p> +

Verantwoord gebruik van hulpbronnen​

Een toeleveringsketen die zo complex en omvangrijk is als die van koffie, vereist een gedetailleerde strategie die gericht is op het verminderen van de impact op het milieu, onder meer door een verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen, van productie tot consumptie. Daarom hanteert Lavazza protocollen om maximale energie-efficiëntie en duurzaam beheer van water en afval te realiseren.​