Duurzaamheid
Voor de herontwikkeling van het Aurora-district is de aanpak van Lavazza een reflectie van milieuduurzaamheidscriteria, waarvan het doel is om de vervuiling en de exploitatie van eenmalige energiebronnen te verminderen en voorkomen, een besluit dat heeft geresulteerd in lokale en wereldwijde voordelen. Het bedrijf heeft ook besloten om het nieuwe gebouw, waarin het Corporate Management Centre is gehuisvest, te nomineren voor LEED Gold-certificatie (Leadership in Energy and Environmental Design), de meest beroemde wereldwijde bekroning voor energie- en milieuprestaties die weinig gebouwen in Italië ooit hebben binnengehaald.
LEED®: Wat is het?

Het nieuwe hoofdkwartier is genomineerd voor LEED® GOLD LEED®-niveaucertificering. Het acroniem staat voor Leadership in Energy and Environmental Design (leiderschap in energie en milieudesign), en is ’s werelds populairste erkenning van energie- en milieuprestaties op het gebied van bouw. Het is een vrijwillig meetsysteem, bedoeld om zowel nieuwe als bestaande commerciële, tertiaire en residentiële gebouwen te evalueren. Het nieuwe Corporate Management Centre heeft zich gehouden aan de bepalingen van het LEED®-protocol, van de keuze van de locatie tot het ontwerp, de uitvoering (die 80% van het puin heeft teruggewonnen) en monitoring na implementatie. Het gebouw is ontworpen om het comfort te maximaliseren voor de mensen van Lavazza, om energie te besparen en om het verbruik van drinkwater te verminderen. De evaluatiecriteria zijn onderverdeeld in voorwaarden en credits. De voorwaarden zijn minimumvereisten die moeten worden nageleefd om een LEED®-niveau voor certificering te verkrijgen. Credits helpen om een score te verkrijgen op basis van wat het niveau van de certificering bepaalt: Base, Silver, Gold en Platinum.

Het nieuwe Lavazza Corporate Management Centre streeft naar het gouden niveau, onder de LEED® Italia 2009-standaard voor nieuwbouw en renovaties.

Duurzaamheid van de locatie + Duurzaamheid van de locatie

Het is ¼ van de toewijsbare punten waard, en betreft milieu-aspecten van de locatie waar het gebouw wordt gebouwd. Credits belonen de keuze voor het bouwen binnen stedelijke gebieden of in gebieden die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, het regenereren van een locatie, het aanmoedigen van toekomstige gebruikers om gebruik te maken van ecologisch verantwoorde transportmiddelen, het verzamelen en recyclen van regenwater, het verlagen van het eilandverwarmingseffect (oververhitting van stedelijke gebieden) en lichtvervuiling.

Waterbeheer + Waterbeheer

De categorie waterbeheer  (1 voorwaarde, 3 credits, max 10 punten) is gericht op milieuvraagstukken in verband met het gebruik, beheer en afvoer van water in gebouwen, het bevorderen van de verlaging van de consumptie vanwater en de recycling van regenwater.

Energie en atmosfeer + Energie en atmosfeer

Deze categorie is 1/3 van de toewijsbare punten waard en bevordert de verbetering van de energieprestatie van gebouwen en het gebruik van energie uit hernieuwbare of alternatieve bronnen.

Materiaal en middelen + Materiaal en middelen

Deze categorie (1 voorwaarde, 8 credits, max 14 punten) houdt rekening met milieuvraagstukken in verband met de selectie van materialen tot afvalverwerking en de vermindering van de milieu-impact van het wegverkeer.

Interne milieukwaliteit + Interne milieukwaliteit


Deze categorie (2 voorwaarden, 15 credits, max 15 punten) richt zich op milieuvraagstukken met betrekking tot de gezondheid, veiligheid en comfort van de gebruikers van het gebouw, de effectiviteit van het luchtverversingssysteem en de controle van luchtverontreiniging.

Certificatieproces

Project registratie is de formele stap die het LEED®-certificatieproces start. Een project dat is genomineerd voor certificering moet aantonen dat het aan de minimale programmavereisten voldoet. Alleen op dit punt kan het project effectief worden geregistreerd. Projectontwikkelaars moeten daarom de nodige documentatie en berekeningen kunnen overleggen om aan te tonen dat aan de vereisten en criteria wordt voldaan. LEED®-certificatie wordt verkregen na voltooiing van de bouw door aan te tonen dat het gebouw voldoet aan de programmavereisten van het toegepaste certificatieniveau.

Het nieuwe Lavazza Corporate Management Centre werd in september 2011 geregistreerd voor het bereiken van LEED® Gold-certificering, en op die datum was dit het eerste kandidaatgebouw in de regio Piemonte.

Aangezien de certificering een ingewikkeld proces is waarbij activiteiten constant in de gaten worden gehouden, zijn er drie speciale instanties voor het Lavazza Corporate Management Centre:

  • Autoriteit Inbedrijfstelling (toezichthoudende autoriteit): een instantie die belast is met het toezicht op het ontwerp, de installatie en het testen van alle fabriekssystemen die het energieverbruik van het gebouw beïnvloeden;
  • LEED® AP (Accredited Professional of Certified Professional): een bevoegde persoon in het certificatieproces die verantwoordelijk is voor het beheer van het ontwerp- en constructieteam voor het verkrijgen van credits en het uitvoeren van periodieke inspecties van de bouwplaats;
  • LEED®-manager binnen het uitvoerend bedrijf.
Duurzaamheid gaat voorop

Het nieuwe Corporate Management Centre is ontworpen in overeenstemming met de hoogste duurzaamheidscriteria. 
Een benadering die Lavazza toepast op al haar processen en initiatieven.

ONTDEK MEER