Ethische code
Ontdek de waarden die leidend zijn voor onze manier van zakendoen.
Passie voor uitmuntendheid
We streven ernaar te worden gezien als mensen die, dankzij de passie voor hun werk, zorgen voor uitstekende kwaliteit in alles dat ze doen.
Teamspirit
Hoewel individuele expertise essentieel is, worden de beste resultaten bereikt door samen te werken. Met deze overtuiging zijn wij altijd volledig bereid om met onze belanghebbenden samen te werken;
Dankbaarheid
Wij zijn van plan om actief onze dankbaarheid te tonen aan degenen die meedoen aan het bereiken van onze doelen, altijd hun bijdrage te waarderen en een relatie van wederzijdse groei te creëren;
Transparantie
De beste oplossingen worden gevonden via open dialoog en uitwisseling van ideeën. Wij zijn daarom van mening dat directe communicatie van cruciaal belang is. Wij doen onze uiterste best om eerlijke, open en beschikbare gesprekspartners te zijn en een werkomgeving op basis van wederzijds vertrouwen te stimuleren en handhaven.
Integriteit
Wij willen onze doelstellingen met eerlijkheid en op een verantwoordelijke manier nastreven. In geen geval is handelen in het belang van de Group een excuus om gedragingen te rechtvaardigen die in strijd zijn met wetgeving, regulering of in het algemeen voor gedrag in tegenstelling tot eerlijk en serieus ons werk doen;
Vooruitziendheid
De keuzes die we vandaag maken hebben invloed op onze toekomst en die van de komende generaties.
Met dit besef weten we dat we het juiste evenwicht moeten vinden tussen de eis om aan de behoeften op korte en lange termijn tegemoet te komen. Wij zullen daarom altijd onze uiterste best doen om naar de toekomst te kijken en ons bedrijf te ontwikkelen in een algeheel kader van milieu- en sociale duurzaamheid, ten behoeve van een duurzaam erfgoed.
Wij vragen onze leveranciers om de ethische code te accepteren als een essentieel onderdeel van onze contractuele relatie, om te voldoen aan de regels die deze bevat; anders wordt het contract beëindigd. Daarnaast besteden wij speciale aandacht aan de toeleveringsketen, met onze verwachtingen ten aanzien van de handelspartners die door de gedragscode voor leveranciers worden gehandhaafd.

De waarden die de relaties tussen Lavazza en haar leveranciers begeleiden, worden beschreven in de gedragscode voor leveranciers: passie voor uitmuntendheid, ethisch correct gedrag, dankbaarheid, respect voor werk-gerelateerde en mensenrechten, vooruitziendheid en transparantie.
DOWNLOAD DE GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS