• Print
  • Bookmark

Duurzaamheidsbalans 2014

Luigi Lavazza S.p.A

Doelstellingen van de balans

Deze eerste editie van de duurzaamheidsbalans wil een systematisch overzicht bieden van onze inzet voor verantwoordelijkheid en transparantie en is het belangrijkste instrument voor het beheer en de bekendmaking van al onze activiteiten in verband met economische, ecologische en sociale duurzaamheid.


De geschiedenis van een familie, het verhaal van een onderneming: een typisch Italiaans en toch uniek verhaal, dat begint bij het inzicht van Luigi Lavazza die 120 jaar geleden al een voorloper was met de manier waarop hij continue verbetering en innovatie nastreefde.

Er zijn regels waaraan we ons moeten houden omdat ze ons door de wet, door normen en door een rechtstelsel worden opgelegd, normen die elke burger en elk bedrijf verplicht na moeten leven. Maar er zijn ook ongeschreven regels die zijn gebaseerd op ons gevoel voor ethiek, onze opvoeding en morele en menselijke overwegingen, regels die we niet naleven omdat het moet maar omdat we er zelf voor kiezen. Dit inzicht leeft al vier generaties bij Lavazza en volgt alle grote eigentijdse historische en economische veranderingen op de voet. Het is op basis hiervan dat we ons ethisch bewustzijn om konden zetten in een strategie voor economische, ecologische en sociale duurzaamheid.

Daar waar aanvankelijk de Italiaanse creativiteit ons inspireerde tot uitvinden, heeft onze huidige zin voor innovatie de hele wereld als horizon. De uitdaging van vandaag is internationaal worden, een uitdaging die steeds groter en breder wordt als we de economische soliditeit en toekomstgerichte blik willen vrijwaren die nu meer dan ooit vereisten zijn voor elke onderneming.

2015 is voor ons bedrijf een speciaal jaar, met veel belangrijke evenementen.
We vieren onze eerste 120 jaar en nemen deel aan de EXPO 2015
als het Officiële Koffie van het Italiaanse Paviljoen.

Momenten die tonen hoe onze gezins- en bedrijfswaarden diep ingeworteld maar springlevend zijn en laten zien hoe wij deze waarden omzetten in resultaten en doelstellingen die we via de duurzaamheidsbalans graag willen delen met iedereen die de wereld van Lavazza benadert of er al deel van uitmaakt.

Als was het maar omdat ze een van de 17 miljard Italiaanse espresso's van Lavazza hebben geproefd die jaarlijks overal ter wereld worden gedronken.


Alberto Lavazza

Voorzitter van Luigi Lavazza S.p.A.

De gegevens van de duurzaamheidsbalans 2014

Op ons duurzaamheidstraject laten we ons leiden door een strategische aanpak die een competitieve meerwaarde en voorsprong creëert. Een visie waarin de familie gelooft omdat ze de inspirerende principes weerspiegelt van onze manier van ondernemen.

Op ons duurzaamheidstraject laten we ons leiden door een strategische aanpak die een competitieve meerwaarde en voorsprong creëert. Een visie waarin de familie gelooft omdat ze de inspirerende principes weerspiegelt van onze manier van ondernemen.

Voor Lavazza is inzet voor duurzaamheid een intrinsieke waarde, niet gewoon omdat de markt erom verzoekt, maar omdat we waarde toe willen voegen aan het hele productieproces die door iedereen wordt gedeeld: een onmisbare aanmoediging om constant te werken aan verbetering van alles wat we doen.

Een formele balans van dit traject opmaken is van fundamenteel belang voor onze transparante verslaggeving aan al onze stakeholders over alles wat we bereiken op sociaal, op ecologisch en op bedrijfseconomisch vlak.

Ook binnenshuis, door deze bedrijfswaarden met alle directies te delen, zijn we erin geslaagd om onze visie over te dragen aan al onze medewerkers.

En het uiterst belangrijke resultaat vandaag is dat al onze
bedrijfsafdelingen weten hoe belangrijk duurzaamheid is.
Want alleen door een ideële brug te slaan tussen
eigenaarschap, beheer en werknemers kan het hele
bedrijf echt duurzaam worden.

Deze aanpak werkt ook naar buiten toe, naar onze stakeholders, met wie we onze ethische principes delen zodat een virtuoze cirkel ontstaat die meerwaarde voor iedereen creëert. De waarde van onze merknaam stoelt immers ook op de perceptie van de aangeboren voorkeur van Lavazza voor rechtvaardig en verantwoordelijk ondernemen. 

Onze uitdaging voor 2015 is om duurzaamheid als motor voor vernieuwing verder uit te bouwen. Daarvoor zijn de volgende tien jaar fundamenteel, want groei moet verantwoord en duurzaam zijn. Niet alleen voor bedrijven maar voor ons allemaal.

Antonio Baravalle

Afgevaardigd Beheerder van Luigi Lavazza S.p.A.