• Print
  • Bookmark

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

Voor het creëren van gedeelde waarde

Wij vragen aan onze leveranciers om de Erecode te accepteren als integraal deel uit makend van onze contractuele relatie en zich te verbinden tot het naleven ervan, op straffe van contractontbinding. Wij besteden bovendien bijzondere aandacht aan de leveringsketen waarin we door middel van de Gedragscode voor leveranciers onze verwachtingen ten overstaan van onze commerciële partners duidelijk maken.

In de Gedragscode voor leveranciers vermelden we expliciet de waarden waarop de relaties tussen Lavazza en haar leveranciers zijn gebaseerd: passie voor uitmuntendheid, een ethisch correct gedrag, wederzijdse erkenning, eerbied voor de mensenrechten en de arbeidsrechten, vooruitziendheid en transparantie.