• Print
  • Bookmark

ERECODE

Voor een correct en neutraal gedrag

Een erecode met alle ethische principes die we toepassen in onze dagelijkse handelingen.

In 2012 hebben we ons waardengoed formeel vastgelegd in een Erecode en gedeeld met de interne en externe belanghebbenden via cursussen en multimediakanalen. De Erecode maakt ook integraal deel uit van alle contracten die we afsluiten met onze leveranciers en van de Gedragscode van de Werknemers. Deze waarden vormen de leidraad voor onze manier van ondernemen

Passie voor uitmuntendheid

Wij willen overkomen als mensen die zich volledig inzetten om alles wat ze doen zo goed mogelijk te doen en uitmuntende resultaten te behalen.

Samenhorigheid

Hoe goed en vastberaden ieder van ons ook is, samen bereiken we meer. Het is met deze overtuiging dat we aan al onze gesprekpartners altijd beschikbaarheid tot samenwerken garanderen.

Wederzijdse erkenning

Wij wensen de concrete inspanningen te erkennen van mensen die samen met ons onze objectieven verwezenlijken, hun bijdrage te waarderen en onze relaties te erkennen als een mogelijkheid voor alle partijen om te groeien.

Transparantie

Wij geloven in de waarde van een oprechte communicatie, omdat alleen uit de oprechte wens tot openlijke confrontatie de beste oplossingen voortspruiten. Wij verbinden ons ertoe om eerlijke en open gesprekspartners te zijn die bereid zijn om een sfeer van wederzijds vertrouwen op te bouwen en te behouden.

Rechtschapenheid

Wij streven onze doeleinden na met rechtschapenheid en zin voor verantwoordelijkheid. In geen enkele situatie mag de wens om te handelen in het belang van de Groep uitmonden in handelingen die in strijd zijn met wetten, regels, beschikkingen en in het algemeen met een correct en rechtschapen gedrag.

Vooruitziendheid

De keuzen die wij vandaag maken, beïnvloeden onze toekomst en die van de volgende generaties.

Omdat we ons hiervan bewustzijn zijn, weten we dat we een evenwicht moeten zoeken tussen het tegemoetkomen aan de behoeften van vandaag en die van morgen, op lange termijn. Nooit zal dus de inspanning mogen ontbreken om vooruit te kijken en om ons op tijd voor te bereiden op de wereld van morgen, omdat dit de ontwikkeling van onze business is in een algemeen kader van duurzaamheid en eerbied voor de mens. Om een duurzaam erfgoed na te laten.