• Print
  • Bookmark

PRODUCTIECYCLUS

Life cycle thinking

Wij zijn ons ervan bewust dat het de kwaliteit van de organisatieprocessen en productieprocessen is die de dagelijkse uitmuntendheid van de koffieproductie garandeert. Het is precies in de productieprocessen dat kwaliteit als leidend criterium een van zijn hoogste uitdrukkingsvormen vindt.

Minimale milieudruk
Minimale milieudruk

Om de hoge kwaliteit- en duurzaamheidstandaards van haar producten te garanderen, past Lavazza sinds enkele jaren een systeem toe om de ecologische prestaties van enkele van haar kernproducten te beoordelen volgens de levenscyclusanalyse (“van wieg tot graf”), dat voldoet aan de referentienormen ISO 14040/14044/14064/14067.

Met de levenscyclusanalyse kunnen we het impact van elke schakel op de waarde creërende procesketen berekenen en nieuwe oplossingen ontwikkelen die kwaliteit, productgarantie, innovatie en ecologische compatibiliteit verenigen.

Via de Erecode en de Gedragscode voor Leveranciers verspreiden en delen wij onze waarden over de hele leveringsketen. Concreet uit zich dit ook in het implementeren van sociale ondernemingsverantwoordelijkheidsaspecten in de wervingsfase van de leveranciers.