• Print
  • Bookmark

DE COMPOSTEERBARE CAPSULE

Het materiaal van deze capsule is Mater-Bi®

Een nieuw ontwikkelingsparadigma dat begint bij de koffie en een 100% Italiaanse composteerbare capsule voor espresso: dit is het resultaat van het project waaraan 2 Italiaanse topbedrijven, Lavazza en Novamont, samengewerkt hebben, vijf jaar lang.

De capsule van Lavazza zal volledig gemaakt zijn van Mater-Bi®, een materiaal dat compatibel is met het hele gamma van de systemen “A modo Mio". De capsule zal beschikbaar zijn in twee varianten met fijne mengsels van 100% Arabica en het ONG Rainforest Alliance-certificaat.

Lavazza richt zich met deze innovatie op het levenseinde van het product, een precieze fase in de levenscyclus. Tot nu toe eindigt de capsule in het lineaire model “productie-verbruik-afvalverwerking” op de vuilnisbelt of in de afvalverbrandingsoven. Door het zero waste-principe van de circulaire economie toe te passen waarin niets afval is en alles weer grondstof wordt met enorme voordelen voor het milieu, hebben Lavazza en Novamont een capsule ontworpen die bij het groenafval voor de industriële compostering kan, waar capsule en koffieafval samen compost worden, een natuurlijke meststof.


De composteerbare capsule

De composteerbare capsule van Lavazza zal overeenstemmen met de composteerbaarheidscertificatie van de UNI EN 13432-norm en het keurmerk Ok Compost Vinçotte dragen. Dit is een fundamentele stap in de evolutie van de systemen om de aandacht van de gebruikers te richten op het milieu.

De capsule in Mater-Bi® zal belangrijk bijdragen aan de afname van broeikasgasemissies dankzij de ecologische prestaties van dit materiaal.

Vragen en antwoorden

Verder uitgediept

Wat betekent “composteerbare capsule”?

De composteerbare capsule van Lavazza is gemaakt van biologisch afbreekbare organische stoffen die in compostinstallaties worden omgezet in humus of compost.

Wat zijn biologisch afbreekbare organische stoffen?

Elke stof die kan worden omgezet in een andere organische stof met een eenvoudigere samenstelling, zoals koolzuur, water en methaan, door middel van micro-organismen.
De definitie van "biologisch afbreekbaar" hangt nauw samen met de omstandigheden en de tijd die nodig is om het proces volledig te voltooien.
Zonder deze specificatie wordt de term "biologisch afbreekbaar" heel vaag omdat in wezen elke organische stof afbreekbaar is als de tijdspanne die daarvoor nodig is niet wordt gespecifieerd.

Wat betekent “industriële compostering”?

Dit is de industriële behandeling van het stedelijk groenafval en van biologisch afbreekbaar landbouw- en industrieelafval om compost te maken die in de handel kan worden gebracht.
Deze behandeling bestaat uit een biologisch proces waarvoor zuurstof wordt ingezet.

Wat is het verschil tussen “composteerbaar” en “recyclebaar”?

Recyclen betekent iets opnieuw gebruiken, terwijl alle biologisch afbreekbare organische stoffen die compost kunnen worden dat in de landbouw kan worden ingezet als meststof, composteerbaar zijn.