• Print
  • Bookmark

INTERNATIONAL COFFEE PARTNERS

Het project

Projectdoelstelling

ICP wil het competitievermogen van de kleine producenten verhogen om hun levens- en werkomstandigheden duurzaam te verbeteren met behoud van hun natuurlijk kapitaal.

Wat doen we

We maken de kleine koffieboeren competitiever en maken dit vermogen duurzaam: we begeleiden de gemeenschappen van kleine koffieboeren bij het verbeteren van hun leef- en werkomstandigheden door duurzamere landbouwpraktijken te bevorderen en samenwerkingsnetwerken op te zetten. Samen met International Coffee Partners hebben we 16 projecten in 11 landen gesteund met meer dan 60.000 begunstigden.


Voor een groot koffiebedrijf zoals Lavazza is het begeleiden van koffieproducenten op hun groeitraject niet alleen een kwestie van ethische verantwoordelijkheid, maar ook van vooruitziendheid en zorg voor de business.