• Print
  • Bookmark

DE STICHTING LAVAZZA

Voor de bescherming van mensen en milieu

De Stichting Giuseppe en Pericle Lavazza Onlus (hierna “de Stichting”) zag het licht in 2004. Het enige doeleinde van de Stichting is solidariteit op geneeskundig en sociaal vlak, natuur- en milieubescherming, in Italië en in het buitenland.

De Stichting verwezenlijkt dit doeleinde met de bevordering, ontwikkeling en coördinatie, ook in samenwerking met openbare instituties en particulieren, van initiatieven die de levens- en werkomstandigheden verbeteren van gemeenschappen en mensen die in het moeilijk hebben, in het bijzonder met verwijzing naar de bevolkingen van koffie producerende landen.

De bevordering, ontwikkeling en coördinatie van studies, research en andere activiteiten om het milieu te herwaarderen en te beschermen, in het bijzonder de bevordering, verspreiding en toepassing van nieuwe methodes die het concept van ecologische, economische en sociale duurzaamheid introduceren in de koffieteelt en -bewerkingssector en de verbetering daarvan, zowel op economisch vlak als op dat van de productie zelf. De bevordering van onderzoek, research en studies van de sociaaleconomische levensomstandigheden van de bevolkingen van koffielanden door hun huidige en toekomstige demografische evolutie in kaart te brengen om bij te dragen aan het formuleren van bedrijfsbeleidsvormen die aan hun behoeften tegemoet komen. Studiebeurzen verlenen aan en financieren van jongeren/wetenschappers van iedere nationaliteit die zich positief hebben onderscheiden door studies, research of inspanningen in deze sectoren. Sociale en geneeskundige hulpverlening aan gemeenschappen en/of individuen in bijzonder ernstige en dringende gevallen.


¡Tierra!

¡Tierra!

Alle projecten die de Stichting direct opzet en beheert, vloeien samen in het programma ¡Tierra!


ICP - International Coffee Partners

Projecten om productietechnieken te verbeteren, goede praktijken te delen en ondernemingscapaciteiten te ontwikkelen.

International Coffee Partners

Coffee&Climate

Coffee and climate

Projecten om aan de producenten instrumenten te leveren om de klimaatverandering tegen te gaan en te beheersen.

Oxfam

Oxfam Italia en de Stichting hebben een tweelandenproject gelanceerd ter ondersteuning van de kleine koffieproducenten, waarbij via coöperatie 2.208 gezinnen en kleine boeren in Haïti en 1.230 in de Dominicaanse Republiek zijn betrokken.

Dit project werkt de spirit die de activiteiten van de Stichting bezielt op een innovatieve manier uit: het zal een miljoen koffiestruiken per land en per jaar aanplanten, voor een totaal van 6 miljoen struiken in drie jaar. Een ander sterk innovatief element is het zoveel mogelijk integreren van de twee landen in een Zuid-Zuid-samenwerking. Bijzondere aandacht krijgen de man-vrouw verhoudingen om de positie van de vrouw te versterken en haar deelname aan de beslissingsprocessen zowel in het gezin als in de productiegemeenschappen te bevorderen. In de Dominicaanse Republiek wil Oxfam 1.230 koffieproducenten bij het project betrekken: 406 vrouwen (33%) en 824 mannen (67%), leden van de Cooprocasine (Cooperativa de Productores y Productoras de Café de la Sierra de Neyba).

In Haïti werkt het project met 2.208 producenten: 773 vrouwen (35%) en 1.435 mannen (65%), leden van het Réseau des Coopératives Agricoles et Caféières (RECOCAS).