• Print
  • Bookmark

MENSELIJK KAPITAAL

Aandacht voor de medewerkers, inzet voor de cultuur

De familie Lavazza gaf vier generaties lang haar waardengoed en visie op het ondernemerschap met enthousiasme door aan al haar medewerkers, zodat die vandaag door alle mensen die in het bedrijf werken, worden aangevoeld.

Menselijk kapitaal valoriseren is van strategisch belang op een traject met uitmuntendheid als doelstelling. Om als bedrijf te groeien, moet je mensen en hun competenties laten groeien.

Wij geven op systemische wijze de beroepskennis van experts door aan alle nieuwe medewerkers via gestructureerde trajecten en instrumenten voor opleiding en bijscholing.

Het nieuwe Hoofdkantoor van Lavazza

In 2016 wordt het nieuwe Hoofdkantoor van Lavazza in gebruik genomen in de stadswijk Borgata Aurora van Turijn. In dit project investeren we 100 miljoen euro voor een krachtig impact op het stadsbeeld met een gebouw dat tegelijkertijd een functionele en innovatieve locatie wordt voor meer dan 500 medewerkers. In het kader van continue innovatie en zelfverbetering willen ontwerp en inrichting van de nieuwe kantoren teamwerk en uitwisseling van informatie stimuleren en multifunctionaliteit bekrachtigen.

Kenmerkend is de concrete confrontatie die al in de eerste fasen van het project werd aangegaan met de belanghebbenden. We betrokken plaatselijke organisaties en buurtbewoners bij de uitwerkingsfasen van het project, een manier om de band van Lavazza met het territorium en de mensen te versterken volgens de ethische waarden van onze erecode.

Het nieuwe Hoofdkantoor van Lavazza wordt op dertigduizend vierkante meter teruggewonnen industrieterrein gebouwd. De constructie met een lage milieudruk is een ontwerp van de Studio Cino Zucchi e Associati en is kandidaat voor het Golden LEED® certificaat (Leadership in Energy and Environmental Design).

De aandacht die we besteden aan onze mensen en duurzame relaties spreekt zowel uit het percentage werknemers in vaste dienst – 98% in 2014, als uit het turnover-percentage dat in het triënnium 2012-2014 van 11,5% in 2012 gezakt is tot 7,3% naar 2014.

We bevorderen opleidingsinitiatieven zodat onze mensen hun capaciteiten en competenties kunnen ontwikkelen.

In 2014 zijn de opleidingsprogramma's voor competentieontwikkeling toegenomen, hebben we innovatie bevorderende initiatieven opgestart (Innovation Lab) en platforms, interfunctionele groepen die samenwerken aan de definitie/ontwikkeling van het productplan.

Dat onze investeringen in opleidingsactiviteiten toenemen, spreekt uit de opleidingsuren die alleen al in het triënnium 2012-2014 van 17.812 in 2012 zijn gestegen tot 22.892 in 2014.

Ontwikkelingsprojecten


Leading Change Lavazza

Leading Change Lavazza

In 2013 startte het project “Leading Change” dat de processen van het talent management wil structureren en een aantal initiatieven wil implementeren inzake betrokkenheid en communicatie als ondersteuning van verandering.
Leading Change werkt op drie grote assen: leiderschap van de verandering, competenties en performance.


Bedrijfswelzijn

De gevarieerde samenstelling van onze bedrijfspopulatie vereist een Bottom-up aanpak om te garanderen dat naar ieders behoeften wordt geluisterd om een concreet en doeltreffend plan voor bedrijfswelzijn uit te kunnen werken dat het evenwicht tussen werken en leven verbetert. Voor dit project, waaraan de hele bedrijfsbevolking deelneemt, zijn focusgroepen georganiseerd en is een vragenlijst opgesteld. Dit deelnameproces wordt in 2015 in concrete termen omgezet in een welfare-plan. 

Bedrijfswelzijn