• Print
  • Bookmark
DUURZAAMHEID

“Een wereld die verwoest wat de natuur opbrengt, is niet mijn wereld”
Luigi Lavazza, 1935

In 1935 deed Luigi Lavazza tijdens een reis in Zuid-Amerika deze verontwaardigde uitspraak toen hij hele oogsten onverkochte koffie zag verwoesten, een ervaring die hem diep tekende en beslissend werd voor zijn visie op ondernemerschap.

Sinds toen al schenkt Lavazza al haar aandacht aan het economisch, menselijk, natuurlijk en cultureel kapitaal van de landen waarin het bedrijf werkzaam is: een aandacht die het bedrijf in de loop van de jaren omzette in concrete acties ten voordele van de producerende landen en in belangrijke steun aan organisaties die een sociaal doel nastreven.

Lavazza is dus al vanaf het begin een verantwoordelijk bedrijf met een strategische benadering van haar sociale ondernemingsverantwoordelijkheid. In de praktijk betekent dit dat het integreren van Corporate Social Responsibility-acties in elke productiefase deel uit maakt van een strategie die veel verder gaat dan de bedrijfsactiviteiten in strikte zin. Onze 360-graden-benadering houdt in dat we streven naar een model dat is gebaseerd op het levenscyclusconcept waarvoor duurzaamheid onlosmakelijk deel uit maakt van de business.

Om integratie, systematisering op lange termijn en meetbare resultaten te verwezenlijken, riep Lavazza in het begin van 2011 een speciale functie in het leven om alle CSR-activiteiten van de Groep te definiëren, te implementeren en te coördineren in 4 richtingen: duurzaamheid van het product en van de processen en de valorisatie van alle relaties, zowel met de externe belanghebbenden — leveranciers, consumenten, strategische partners enzovoort — als met de interne (menselijk kapitaal).


De Stichting Lavazza

De Stichting Giuseppe en Pericle Lavazza Onlus (verder in de tekst “de Stichting”) werd in 2004 opgericht. De enige doelstelling van de Stichting is solidariteit op het gebied van geneeskundige en sociale hulp en van natuur- en milieubescherming, zowel in Italië als in het buitenland.

De Stichting Lavazza

Menselijk kapitaal

Menselijk kapitaal

De familie Lavazza gaf vier generaties lang haar waardengoed en visie op het ondernemerschap met enthousiasme door aan al haar medewerkers, zodat die vandaag door alle mensen die in het bedrijf werken, worden aangevoeld.

Menselijk kapitaal valoriseren is van strategisch belang op een traject met uitmuntendheid als doelstelling. Om als bedrijf te groeien, moet je mensen en hun competenties laten groeien.

Wij geven systematisch de beroepskennis van de experts door aan al onze nieuwe medewerkers via gestructureerde trajecten en instrumenten om mensen op te leiden en constant bij te scholen.


Productduurzaamheid

Om de uitmuntendheid van onze producten te garanderen en duurzaamheid, kwaliteit en innovatie in één adem te noemen, stippelden we enkele jaren geleden een traject uit om de milieu-gerelateerde prestaties van onze hoofdproducten te beoordelen met de levenscyclusanalyse “van de wieg tot het graf”.

Productduurzaamheid

Productiecyclus

Productiecyclus

Wij zijn ons ervan bewust dat het de kwaliteit van de organisatieprocessen en productieprocessen is die de dagelijkse uitmuntendheid van de koffieproductie garandeert.

Het is precies in de productieprocessen dat kwaliteit als leidend criterium een van zijn hoogste uitdrukkingsvormen vindt.


De duurzaamheidsbalans

Om duidelijk te maken dat dit traject concreet is, presenteren we in het jaar van ons 120-jarig bestaan en dat van de aan voedsel en duurzaamheid gewijde wereldtentoonstelling onze eerste duurzaamheidsbalans die jaarlijks zal verschijnen, op uitdrukkelijke wens van de eigenaars.

De balans is opgesteld volgens de GRI-richtlijnen (Global Reporting Initiative), is de meest recente GRI G4-versie en werd voor het onderdeel “Participatie van de belanghebbenden en materialiteitsanalyse” door GRI goedgekeurd waarvan het symbool in de GRI Content Index getuigt.

De duurzaamheidsbalans

Een proces van continue verbetering

Voor 2015 dagen wij onszelf uit om duurzaamheid uit te bouwen tot een nog sterkere motor voor vernieuwing. Dit houdt in dat we duurzaamheid steeds meer willen integreren in onze bedrijfsprocessen en dat we onze visie en inzet delen met alle interne en externe belanghebbenden om een virtuoze cirkel te creëren die een constante impuls tot verbetering stuurt, niet alleen in het bedrijf zelf, maar in alle bedrijfs- en productieprocessen. 

In een onophoudelijke kringloop van product- en procesinnovatie, voeden uitmuntendheid en ecologische, economische en sociale duurzaamheid elkaar voortdurend aan omdat elke bijdrage van iedereen die meewerkt met Lavazza een toegevoegde waarde in ieders voordeel schept. Om het met de op dit gebied deskundige Wayne Visser te zeggen, is dit een CSR 2.0-model (creatief, schaalbaar, glokaal, circulair, kortom systemisch) waarin sociale en ecologische duurzaamheid en zaken doen elkaar aanvullen en waarde creëren. Dit is waarom we het over CIV hebben, Creating Integrated Value. Dit is het model dat Lavazza constant nastreeft.


Het nieuwe Hoofdkantoor in Borgata Aurora in Turijn

 Een voorbeeld van deze systemische visie op duurzaamheid als kans om waarde te creëren, is de manier waarop Lavazza de bouw aanpakt van het nieuwe Hoofdkantoor in Borgata Aurora in Turijn.

Het nieuwe Hoofdkantoor beslaat 30 duizend vierkante meter teruggewonnen industrieterrein. De constructie met een lage milieudruk is een ontwerp van de Studio Cino Zucchi e Associati en is kandidaat voor het Golden LEED® certificaat (Leadership in Energy and Environmental Design).

Dit nieuwe directiegebouw is zonder twijfel het project met het hoogste impact, maar onder de objectieven van het driejarenplan voor 2015-2018 tellen we ook:

- de definitie van een op maat gesneden welzijnsplan met gesegmenteerde aanbiedingen die passen bij de heterogene bedrijfspopulatie;

- de ISO 22000-certificatie (beheer van de veiligheid in de voedselverwerkende sector) voor al onze Italiaanse fabrieken;

- het centraal verzamelen en beheren van klachten die uit de hele wereld kunnen komen om de afstand tot de consument te verkleinen en een beter inzicht te krijgen in hun behoeften

- aspecten van duurzaamheid opnemen in de leveranciersopvolging, bovenop de controle van de procesbetrouwbaarheid en de kwaliteits- en veiligheidssystemen;

- definitie en implementering van het Beheersysteem voor Gezondheid, Veiligheid, Energie en Milieu dat voldoet aan de ISO 14001-, ISO 50001-, en OHSAS 18001-normen.